Být agresivní, nebo asertivní?

Je třeba k úspěchu agresivita? A neztratím vyjednáváním autoritu? Vyjdeme-li do ulic, zjistíme, že mezi „prostým lidem“ je hodně rozšířené přesvědčení, že úspěšným se může stát jen ten, kdo jde „přes mrtvoly.“ „Každý milionář je zloděj“ slyšíme dnes a denně v mnoha různých podobách v tramvaji, na ulici, v hospodě… A tyto teze se nakonec dostanou i do médií, když se jich, velmi ochotně a bez přemýšlení, chytne nejeden populistický politik. Je to tak i ve skutečnosti?

Pokud však nebudeme za úspěšné považovat nejrůznější ex-vexláky a zbohatlíky všeho druhu, zjistíme, že kromě poctivé práce a vůle, určuje míru úspěchu i schopnost komunikovat se svým okolím. Tedy přesně to, co se skrývá za pojmem asertivita. Dnešní úspěšné firmy mají většinou hodně plochou řídící strukturu, proto nabývá i komunikace na významu. Plošší řízení znamená větší výměnu názorů a více diskuzí, zatímco úplně strmá struktura by byla založena pouze na příkazech.

Zajímavý je i historický pohled. Zdravou společnost (v jakémkoliv smyslu) ovládají ne ti nejsilnější a nejagresivnější, ale zpravidla ti nadprůměrně moudří se schopností komunikovat. A dá se říci, že to tak funguje již pár milionů let: přelom ve vývoji lidstva nezpůsobil pračlověk, co se holýma rukama vrhl na mamuta, ale ten, kdo vymyslel jámu, do které se mamut dá chytit. V dnešní sofistikované společnosti význam komunikace jenom narůstá a její úspěšné zvládnutí je přínosné firmě, společnosti, ale i jedinci samotnému.

Asertivní zároveň neznamená být pasivní. Řekl bych, že z pohledu komunikace a interakce je asertivita dokonce aktivnější, než agresivita. Při agresi se moc o názory druhého starat nemusím, nemusím komunikovat, naslouchat, případně přesvědčovat nebo dokonce argumentovat. Je jasné, že řešení, na které se, např. ve firemní praxi, přijde společnou cestou, bude většinou kvalitnější, než kdyby ho direktivně prosadil autoritativní jedinec se svým nutně omezeným úhlem pohledu. Přesně jak říká staré dobré přísloví: více hlav víc ví.

Psychology-Today_resize

Bezesporu však zůstává, že vycítit hranici mezi asertivitou a agresivitou bude pro většinu nás smrtelníků ve vyhrocených situacích obtížné. Proto sdílím pár praktických postřehů a tipů ze serveru Psychology Today (v angličtině).